Rāmava Manor

Charity work /

Jau kopš seniem laikiem manas durvis ir atdarītas arī tiem, kam dzīve piespēlējusi vislielākos pārbaudījumus. Šodien ar manu un manu atbalstītāju gādību organizējam zupas virtuvi. Papildus tam tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Ja arī jums ir iespēja atbalstīt muižas centienus, es un mana komanda būsim ļoti pateicīgi par ikkatru ziedojumu.

Ja ari Jums ir iespeja ka atbalstit muižas centienus, busim ļoti pateicigi par ikkatru ziedojumu.

Biedriba “Ramavas muižas misijas centrs”
Reģ.Nr. 40008194039
PVN reģ.Nr. LV40008194039
Ramavas iela 9, Ramava, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV 2111
SEB banka
UNLALV2X
Konts: LV65UNLA0050018957458