Rāmavas Muiža

Ramavas iela 9, Ramava, Ķekavas pag.
Ķekavas nov., LV-2111

Muižas saimniece
Ilze Stefaņenkova

T. 67916202 M. 26133833

Rāmavas muižas GPS koordinates: N56°53.322E24°09.460‘